Quỹ Cứu Trợ Seattle

Quỹ Cứu Trợ Seattle (Seattle Relief Fund) có 16 triệu đô la để trợ cấp tiền mặt trực tiếp cho những cư dân Seattle có thu nhập thấp và gia đình của họ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19.

Trusted by

Đơn đăng ký và tiến trình trao tiền trợ cấp

Khoản trợ cấp trị giá $1.000 đến $3.000 sẽ tùy thuộc vào quy mô hộ gia đình.Quý vị chỉ nên nộp một đơn cho mỗi hộ gia đình.

1. Chấp Nhận Đơn Đăng Ký

Đơn đăng ký sẽ chỉ được chấp nhận trong vòng 3 tuần, từ Thứ Hai, ngày 25 tháng 10 năm 2021 đến Thứ Hai, ngày 15 tháng 11 năm 2021, lúc 11h59 tối.

2. Xem Xét Đơn Đăng Ký

Các đơn đăng ký sẽ được xem xét trong hai tuần, từ ngày 16 tháng 11 năm 2021 đến ngày 6 tháng 12 năm 2021.

3. Quyết Định và Trao Tiền Trợ Cấp

Các quyết định sẽ được thực hiện từ ngày 29 tháng 11 năm 2021 đến ngày 6 tháng 12 năm 2021 và các khoản trợ cấp sẽ được gửi sau ngày 9 tháng 12 năm 2021.

Tìm hiểu cách đăng ký và những gì quý vị cần nộp

Award Amount

Awards will be $1,000 - $3,000 depending on household size.

How to Apply

Before you apply, you should:

 1. Gather your required identity and residency documentation. You can review the list of approved materials at https://seattlerelief.com/#required-documents
 2. Calculate your average monthly income.

To apply, you should:

 1. Click the "Apply Now" button on this website, this will take you to the application page.
 2. Create a Scholar Fund account. You will only need to provide your email address or phone number and set up a password.
 3. Complete all of the application questions. You can save your application and come back at any time.
 4. Once you are finished with your application, you will receive a confirmation text and email with your submission ID. Save this to check the status of your application or if you need support from our support team.  

After you apply, you should: heck your email inbox or your junk email folder for your confirmation. You will also get a text message confirmation the day you submit your application. You may log back in to your Seattle Relief Fund account and check to see if your application is being reviewed and if you are awarded funds. Please only submit your application one time.

If you need help filling out the application please visit seattlerelief.com/#app-assistance to connect with one of our community partners.

If you need to update or correct an error on your application after it has been submitted, please submit a new application with your updated information by November 15 11:59pm.

If you need to update or correct an error on your application after it has been submitted, please submit a new application with your updated information no later than November 15, 11:59pm.

Eligibility

To apply, you must meet ALL of the requirements below: 

 • Be 18 years old or older
  AND
 • Someone in your household must:  

  Live within the boundaries of the City of Seattle
  OR
  Be enrolled in the Seattle Promise program
  OR
  Be enrolled in Seattle Public Schools
  OR
  Be an artist/cultural worker who has owned or rented an art studio or rehearsal space within the boundaries of the City of Seattle at any time since March 2020.
  AND 
 • Be under 50 percent of the median household income in Seattle. The income eligibility chart can be found below.

INCOME ELIGIBILITY CHART

Household
Size
Total Monthly Household Income
1
$ 3,375
2
$ 3,858
3
$ 4,342
4
$ 4,821
5
$ 5,208
6
$ 5,596
7
$ 5,979
8
$ 6,367

Required Documents

You will need to upload documents to confirm your identity and your connection to Seattle. The table below provides a list of documents you can use.  

Please select one item from List A (Identity and Residency) or one item from each List B (Identity) and List C (Residency) to upload. Make sure the copy is clear and readable.


Click to view the Required Documents 

Hỗ Trợ Đơn Đăng Ký

Quý vị có thể nhận trợ giúp để đăng ký từ một trong những đối tác của chúng tôi.Để được hỗ trợ bằng ngôn ngữ ưa thích của quý vị, vui lòng liên hệ với đối tác cộng đồng được liệt kê bên dưới.

Các Câu Hỏi Thường Gặp

Quý vị có câu hỏi nào về Quỹ Cứu Trợ Seattle không?

Làm cách nào để biết liệu tôi có đủ điều kiện để đăng ký cho Quỹ Cứu Trợ Seattle hay không?

Để đăng ký, quý vị phải đáp ứng được TẤT CẢ các yêu cầu dưới đây:

Biểu đồ điều kiện về thu nhập có thể được tìm thấy dưới đây. Ví dụ: nếu quý vị đăng ký cho một hộ gia đình có 4 người và tổng thu nhập hàng tháng của hộ gia đình quý vị ít hơn $4.821, thì gia đình của quý vị đủ điều kiện.

Nhấp vào để xem Biểu Đồ Điều Kiện về Thu Nhập

Làm cách nào để kiểm tra xem tôi có sống trong ranh giới thành phố Seattle hay không?

Vui lòng xem lại ranh giới của thành phố Seattle tại đây: https://bit.ly/seattle-boundaries.

Tôi sẽ cần khai báo những loại thu nhập nào trong đơn đăng ký này?

Quý vị sẽ được yêu cầu cung cấp thu nhập trung bình hàng tháng của hộ gia đình, bao gồm tiền lương, tiền boa, tiền hoa hồng, các khoản thu từ các hoạt động tự kinh doanh, tiền hỗ trợ nuôi con, tiền hỗ trợ thất nghiệp, lương nghỉ chăm sóc gia đình và nghỉ bệnh, lương hưu và trợ cấp An Sinh Xã Hội Social Security.Nếu hộ gia đình của quý vị nhận được trợ cấp từ phúc lợi công cộng, quý vị cũng sẽ được yêu cầu cung cấp số tiền trung bình hàng tháng quý vị nhận được từ Hỗ Trợ Tạm Thời cho Gia Đình Khó khăn (Temporary Assistance for Needy Families, TANF), Chương Trình Hỗ Trợ Dinh Dưỡng Bổ Sung (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP), Phiếu Trợ Cấp Nhà Ở (Housing Choice Vouchers, Section 8), Hỗ Trợ Tiền Mặt cho Người Tị Nạn (Refugee Cash Assistance), hoặc Thu Nhập An Sinh Bổ Sung (Supplemental Security Income).Quý vị không cần phải bao gồm các khoản hoàn thuế thu nhập, khoản tín dụng thuế cho trẻ em, tiền hỗ trợ thuê nhà một lần và các khoản tiền của chương trình hỗ trợ kinh tế liên bang (federal stimulus payments) trong đơn đăng ký.

Ai được coi là nghệ sĩ hoặc người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa?

Các nghệ sĩ và người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa trong các lĩnh vực này:

 • nghệ thuật thị giác/thủ công
 • nhảy múa/vũ đạo
 • âm nhạc/sáng tác/âm thanh
 • tiểu thuyết văn học/đồ họa
 • truyền thông/phim/truyền thông kỹ thuật số/biên kịch
 • thơ
 • nhà hát/viết kịch bản
 • các loại nghệ thuật văn hóa dân tộc/truyền thống

Loại hình này bao gồm các nhà tư vấn, biên tập viên, nghệ sĩ giảng dạy hoặc quản trị viên nghệ thuật.

Các nghệ sĩ/người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sống ở Seattle có phải chứng minh rằng họ sở hữu hoặc thuê phòng studio hoặc không gian diễn tập ở Seattle không?

Không, nghệ sĩ/người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa sống ở Seattle không cần phải chứng minh rằng họ sở hữu hoặc thuê một phòng studio hoặc không gian diễn tập ở Seattle.Chỉ những nghệ sĩ/người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa không cư trú tại Seattle mới phải chứng minh rằng họ đã thuê hoặc sở hữu một phòng studio hoặc không gian diễn tập ở Seattle vào bất kỳ thời điểm nào sau tháng 3 năm 2020.

Tôi sống bên ngoài Seattle, nhưng một người nào đó trong gia đình tôi làm việc ở Seattle.Tôi vẫn có thể nộp đơn đăng ký không?

Nếu quý vị sống bên ngoài Seattle, quý vị hoặc ai đó trong hộ gia đình của quý vị phải

 • được ghi danh vào chương trình Seattle Promise
  HOẶC
 • được ghi danh vào Trường Công Lập Seattle Public Schools
  HOẶC
 • một nghệ sĩ/người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa đã sở hữu hoặc thuê một phòng studio hoặc không gian diễn tập trong ranh giới của thành phố Seattle vào bất kỳ thời điểm nào kể từ tháng 3 năm 2020.

Liệu tất cả mọi người nộp đơn cho Quỹ Cứu Trợ Seattle sẽ có nhận được hỗ trợ tài chính này không?

Do kinh phí có hạn, chúng tôi không thể trợ cấp cho tất cả những người nộp đơn.Một số ứng viên đủ điều kiện có thể không nhận được hỗ trợ tài chính.Quá trình xét duyệt trợ cấp KHÔNG dựa theo hình thức "ai nộp đơn trước sẽ được hỗ trợ trước" .

Để hỗ trợ những người có nhu cầu lớn nhất, chúng tôi ưu tiên những người nộp đơn dựa trên các tiêu chí sau đây:

 • Các hộ gia đình từng bị ảnh hướng từ bạo lực kể từ tháng 3 năm 2020, bao gồm cả tội thù hận/thành kiến và nạn nhân của bạo lực gia đình.
 • Gia đình có trẻ em hoặc người lớn phụ thuộc, cha mẹ đơn thân, người độc thân và đang mang thai và hộ gia đình có ít nhất một thành viên là người khuyết tật.
 • Các hộ gia đình bị mất việc làm/thu nhập do đại dịch COVID-19 VÀ không thể tiếp cận trợ cấp thất nghiệp của tiểu bang.
 • Các hộ gia đình không đủ điều kiện để nhận các khoản trợ cấp cho chương trình hỗ trợ kinh tế liên bang (federal stimulus payments).
 • Hộ gia đình có thành viên không có bảo hiểm y tế vào năm 2020 hoặc năm 2021.
 • Hộ gia đình có bất kỳ thành viên nào bị chết, nhập viện hoặc bị ảnh hưởng sức khỏe lâu dài (https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/long-term-effects.html ) do COVID-19 gây ra.
 • Các hộ gia đình có bất kỳ thành viên nào trải qua khủng hoảng về sức khỏe tinh thần hoặc sử dụng chất kích thích và phải tìm kiếm thuốc hoặc tư vấn tâm lý do đại dịch COVID-19.
 • Các hộ gia đình gặp bất ổn về nhà ở, (ví dụ bao gồm và không giới hạn ở việc ở trong những nơi trú ẩn khẩn cấp, không có khả năng trả tiền thuê nhà hoặc tiền mua nhà trả góp, đang tìm kiếm sự hỗ trợ khẩn cấp về sở hữu nhà) kể từ tháng 3 năm 2020 do hậu quả của đại dịch COVID-19.

Tôi đã nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Cứu Trợ Thảm Họa Seattle COVID-19 cho Người Nhập Cư năm 2020.Tôi vẫn có thể đăng ký cho Quỹ Cứu Trợ Seattle năm 2021 được không?

Nếu quý vị nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Cứu Trợ Thảm Họa Seattle COVID-19 cho Người Nhập Cư năm 2020, quý vị không đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp này.Quý vị vui lòng không nộp đơn xin hỗ trợ từ Quỹ Cứu Trợ Seattle 2021.

Quý vị nên đã được Scholarship Junkies liên hệ vào tháng 8 năm 2021 để xác nhận khả năng đủ điều kiện để nhận hỗ trợ tài chính cho vòng trợ cấp bổ sung.Nếu quý vị đã nhận được trợ cấp vào năm ngoái và quý vị không nhận được thông báo để nhận hỗ trợ bổ sung qua tin nhắn hoặc email, vui lòng gọi hoặc nhắn tin theo số (206) 312-1630 hoặc email update@seattlecovidfund.org.

Tôi không có giấy tờ tùy thân.Tôi có đủ điều kiện để nhận trợ cấp không?

Có.Khoản trợ cấp này dành cho bất kỳ cư dân Seattle nào có thu nhập thấp bất kể tình trạng công dân hay nhập cư của họ, miễn là họ đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện cần thiết.Thành phố Seattle không được phép hỏi về tình trạng nhập cư của bất kỳ người nào theo Sắc Lệnh 121063.Điều này có nghĩa là chúng tôi không hỏi về tình trạng nhập cư trong mẫu đơn đăng ký cho Quỹ Cứu Trợ Seattle.

Tôi đã kết hôn, vợ chồng tôi đều đủ điều kiện nhận trợ cấp.Cả hai chúng tôi có nên nộp đơn không?

Chỉ một người trong hộ gia đình nên đăng ký.Một cặp vợ chồng (2 người lớn) đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp trị giá $2.000.

Hộ gia đình của tôi bao gồm nhiều gia đình.Chúng tôi nên đăng ký như thế nào?

Mỗi gia đình nên nộp một đơn đăng ký cho gia đình đó.

Hộ gia đình của tôi bao gồm nhiều người lớn độc thân.Chúng tôi nên đăng ký như thế nào?

Mỗi người lớn nên nộp một đơn đăng ký cho chính họ.

Tôi có thể nộp đơn thay mặt cho những đứa con phụ thuộc của tôi không?

Con cái phụ thuộc nên được bao gồm trong đơn đăng ký cho hộ gia đình của quý vị.

Khi nào là hạn chót cho đơn đăng ký?

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn đăng ký vào thứ Hai, ngày 25 tháng 10 và ngừng nhận đơn vào thứ Hai, ngày 15 tháng 11, lúc 11h59 tối.Quý vị có thể nộp đơn đăng ký của mình vào bất cứ lúc nào trong khoảng thời gian này.Quy trình đăng ký không phải là “ai nộp đơn trước được xét duyệt trước”.Đơn đăng ký muộn sẽ không được chấp nhận.

Tôi sẽ cần nộp những loại tài liệu gì?

Quý vị sẽ cần nộp các tài liệu xác nhận danh tính và quan hệ của quý vị với thành phố Seattle. (Nhấp vào liên kết này để xem ranh giới thành phố tại đây: https://bit.ly/seattle-boundaries.) Bảng dưới đây cung cấp danh sách các tài liệu quý vị có thể sử dụng.Quý vị sẽ cần tải lên các tài liệu rõ ràng và dễ đọc từ Danh Sách A hoặc từ cả hai Danh Sách B và C.

Nhấp vào để xem các Tài Liệu Cần Thiết

Tôi không có thể truy cập mạng internet hoặc thiết bị có thể truy cập mạng internet.Tội có lựa chọn nào khác để đăng ký không?

Chúng tôi chỉ có thể chấp nhận đơn đăng ký trực tuyến.Quý vị có thể truy cập đơn đăng ký bằng máy tính hoặc thiết bị di động.Nếu quý vị không thể đăng ký trực tuyến, vui lòng liên hệ với một trong những tổ chức này để được hỗ trợ.

Tôi có thể quay lại đơn đăng ký mà tôi đã bắt đầu và hoàn tất sau không?

Có.Đơn đăng ký của quý vị sẽ tự động lưu lại khi quý vị điền vào.Quý vị cũng có thể tạm dừng đơn của mình và hoàn thành sau.Để tiếp tục điền đơn đăng của quý vị sau này, quý vị sẽ cần đăng nhập vào lại và phải có email và mật khẩu hoặc quyền truy cập vào số điện thoại quý vị đã sử dụng khi đăng ký.

Tôi có thể thay đổi thông tin trong đơn đăng ký sau khi đã được nộp không?

Nếu quý vị cần cập nhật hoặc sửa đổi thông tin trong đơn đăng ký của mình sau khi nó đã được nộp, xin vui lòng nộp đơn đăng ký mới với thông tin cập nhật không quá 11h59 tối ngày 15 tháng 11.

Tôi hiện không có nhà ở cố định.Tôi vẫn có thể nộp đơn đăng ký không?

Có.Quý vị vẫn có thể nộp đơn nếu quý vị không có nhà ở cố định.Quý vị sẽ phải chứng minh rằng quý vị hiện đang sống trong ranh giới của thành phố Seattle.Vui lòng kiểm tra danh sách các tài liệu được chấp thuận tại đây seattlerelief.com/#required-documents.

Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi nộp nhầm nhiều đơn đăng ký giống nhau?Đơn đăng ký của tôi có bị loại không?

Nếu quý vị gửi nhầm nhiều đơn, chúng tôi sẽ có thể xác định nhiều đơn đăng ký từ cùng một hộ gia đình đã được nộp và sẽ xem xét đơn có nhu cầu cao hơn.Chúng tôi cũng có thể liên hệ với quý vị qua điện thoại hoặc tin nhắn nếu chúng tôi phát hiện các vấn đề trong đơn đăng ký.

Có quy trình thắc mắc quyết định nào nếu tôi không nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Cứu Trợ Seattle không?

Do số lượng đơn đăng ký dự kiến rất cao nên chúng tôi sẽ không có quy trình thắc mắc quyết định.

Tôi vẫn còn thắc mắc.Tôi có thể gọi cho ai đó để đặt câu hỏi bằng ngôn ngữ của tôi không?

Nếu quý vị có thắc mắc, vui lòng gọi đường dây dịch vụ khách hàng của chúng tôi (206) 775-7490.Nếu quý vị cần trợ giúp để hoàn thành đơn đăng ký bằng ngôn ngữ muốn sử dụng của mình, vui lòng liên hệ với một trong những tổ chức này để được hỗ trợ seattlerelief.com/#application-assistance.

Các khoản trợ cấp của Quỹ Cứu Trợ Seattle là bao nhiêu?

 • Một người lớn đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp một lần trị giá $1.000.
 • Một hộ gia đình có hai người lớn đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp trị giá $2.000.
 • Các hộ gia đình có trẻ em hoặc người lớn phụ thuộc đủ điều kiện để nhận khoản trợ cấp trị giá $3.000.

Đây có phải là khoản trợ cấp một lần không?

Đúng, nếu quý vị được chấp thuận để nhận hỗ trợ tài chính, quý vị sẽ nhận được khoản trợ cấp một lần.

How can I receive payments and how long will it take?

There are four options for receiving payments:

*Physical checks are void after 90 days.
**Physical gift cards are void after 12 months.

Tôi không có nhà ở cố định.Làm thế nào để tôi có thể nhận được hỗ trợ tài chính nếu tôi không có địa chỉ gửi thư?

Nếu quý vị được chấp thuận cho hỗ trợ tài chính, quý vị sẽ có hai lựa chọn để nhận khoản trợ cấp:

 • Nếu quý vị có email, quý vị có thể nhận được thẻ quà tặng điện tử cho khoản trợ cấp.
 • Nếu quý vị muốn nhận séc hoặc thẻ quà tặng, các tổ chức đối tác của chúng tôi có thể trợ giúp.Ví dụ: quý vị có thể sử dụng địa chỉ gửi thư của tổ chức để nhận séc.Vui lòng liên hệ với một trong các tổ chức bên dưới để được hỗ trợ: seattlerelief.com/#application-assistance

Thông tin tôi cung cấp trong đơn đăng ký có được bảo mật không?

Tổ chức phi lợi nhuận Scholar Fund (Scholarship Junkies) chịu trách nhiệm về việc thu thập thông tin cá nhân mà quý vị tự nguyện điền vào trên đơn đăng ký trực tuyến cho Quỹ Cứu Trợ Seattle.Để giúp ngăn chặn truy cập trái phép, duy trì độ chính xác của dữ liệu và đảm bảo việc sử dụng thông tin chính xác, chúng tôi đã thiết lập các quy trình vật lý, điện tử và quản lý thích hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập.Chúng tôi không tự nguyện chia sẻ thông tin của quý vị với các tổ chức chính phủ, bao gồm cả thành phố Seattle.Quý vị có thể tìm hiểu thêm về Chính Sách Bảo Mật toàn diện của Quỹ Scholar Fund (Scholarship Junkies) tại đây (chỉ có bằng tiếng Anh).

Các thành viên trong gia đình tôi hoặc tôi có cần phải lo lắng về gánh nặng công cộng không?

Theo Sở Di Trú và Nhập Tịch Hoa Kỳ (USCIS), các chương trình hỗ trợ tài chính tạm thời tại địa phương như Quỹ Cứu Trợ Seattle sẽ không được sử dụng để xác định một cá nhân có phải là một gánh nặng công cộng hay không.Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng nhập cư của mình và/hoặc việc sử dụng các quyền lợi, quý vị nên nói chuyện với luật sư nhập cư hoặc người đại diện được Bộ Tư Pháp công nhận.

Việc nhận hỗ trợ tài chính này có ảnh hưởng đến các thành viên trong gia đình tôi hoặc khả năng tôi có thể trở thành công dân Hoa Kỳ không?

Nếu quý vị là thường trú nhân hợp pháp hoặc người có thẻ xanh, việc nhận hỗ trợ tài chính từ Quỹ Cứu Trợ Seattle sẽ không ảnh hưởng đến khả năng quý vị trở thành công dân Hoa Kỳ.Nó cũng sẽ không ảnh hưởng đến khả năng một thành viên gia đình là thường trú nhân hợp pháp/có thẻ xanh trở thành công dân Hoa Kỳ.Nếu quý vị có thắc mắc về tình trạng nhập cư của mình và/hoặc việc sử dụng các quyền lợi, quý vị nên nói chuyện với luật sư nhập cư hoặc người đại diện được Bộ Tư Pháp công nhận.

Đối tác cộng đồng

Chúng tôi làm việc với các đối tác cộng đồng này để hỗ trợ tài chính cho quý vị và nhiều người khác.

Simple & fast

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

No coding required

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

24/7 support

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit

Sign up and apply for relief today!

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit convallis libero ac aliquet nibh et.

Take a look at our past customers success stories

“The best place to start your store”

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit turpis viverra amet elit est proin tgestas neque quis aliq vel. Viverra gravida orci vitae at aliquam sit accums rutrum ut convallis.

Sophie Moore
Fashion Shoes Co.

“Everything to setup your store”

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit turpis viverra amet elit est proin tgestas neque quis aliq vel. Viverra gravida orci vitae at aliquam sit accums rutrum ut convallis.

John Carter
Fashion Shoes Co.

“I love Saaslify, they're the best”

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipiscing elit turpis viverra amet elit est proin tgestas neque quis aliq vel. Viverra gravida orci vitae at aliquam sit accums rutrum ut convallis.

Kathie Corl
Fashion Shoes Co.

Liên hệ với chúng tôi

Quý vị cần thông báo điều gì đó không hoạt động bình thường?Quý vị có thắc mắc về các khoản trợ cấp?Hãy điền vào mẫu đơn này để chúng tôi có thể trợ giúp, hoặc gọi điện, gửi tin nhắn hoặc email cho chúng tôi!

Your message has been submitted.
We will get back to you within 24-48 hours.
Oops! Something went wrong.
// Accessibe Widget // Fanthom Analytics